-
Fundusze unijne, biznesplany, analizy finansowe Fundusze unijne, biznesplany, analizy finansowe Fundusze unijne, biznesplany, analizy finansowe
Fundusze unijne, biznesplany, analizy finansowe Fundusze unijne, biznesplany, analizy finansowe Fundusze unijne, biznesplany, analizy finansowe
Fundusze unijne, biznesplany, analizy finansowe Fundusze unijne, biznesplany, analizy finansowe Fundusze unijne, biznesplany, analizy finansowe
Fundusze unijne, biznesplany, analizy finansowe
fundusze-biznesplany.pl > Analiza efektywności inwestycji

 Podstawowym warunkiem zapewnienia pozycji oraz ekspansji firmy na rynku jest nie tylko sprawność bieżącego zarządzania, lecz również podejmowanie optymalnych decyzji dotyczących rozwoju i źródeł jego finansowania. Od trafności tych decyzji zależy bowiem perspektywiczna konkurencyjność przedsiębiorstwa, jego udział w rynku i możliwość generowania zysków.

Oferujemy Państwu analizę efektywności procesów inwestycyjnych w oparciu o kryterium rachunku ekonomicznego. Wykorzystujemy m.in. :

Proste metody oceny :

Okres zwrotu nakładów,

Prosta i księgowa stopa zwrotu,

Analiza progu rentowności

 Metody dynamiczne :

metoda wartości bieżącej netto (NPV),

wewnętrzna stopa zwrotu (IRR),

zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR),

wskaźnik zyskowności (PI)

Analiza efektywności jest jednym z ważniejszych elementów dokumentacji ekonomicznej przedsiębiorstw. Stanowi element biznesplanów, dokumentów dotyczących pozyskiwania funduszy unijnych, kredytów.

Zapraszamy do współpracy.

Fundusze unijne, biznesplany, analizy finansowe
Fundusze unijne, biznesplany, analizy finansowe Strona główna | Oferta | Biznesplany | Fundusze unijne | Analiza finansowa | Analiza SWOT | Analiza ryzyka | Raporty | Analiza efektywności | Program | Polityka cookies | Kontakt

wykonanie: progres media
Fundusze unijne, biznesplany, analizy finansowe
Fundusze unijne, biznesplany, analizy finansowe Fundusze unijne, biznesplany, analizy finansowe Fundusze unijne, biznesplany, analizy finansowe Fundusze unijne, biznesplany, analizy finansowe Fundusze unijne, biznesplany, analizy finansowe Fundusze unijne, biznesplany, analizy finansowe